Η περιοχή που σας παρουσιάζουμε είναι τα χωριά Ασφενδιού και Πυλί στο νησί της Κω στα Δωδεκάνησα. Η έκταση του Ασφενδιού είναι 35 τ.χ και εκτείνεται από τα βόρεια μέχρι τα νότια παράλια του νησιού. Η έκταση του Πυλίου είναι 28 τ.χ και εκτείνεται από τα βόρεια παράλια μέχρι την κορυφογραμμή της δυτικής πλευράς του Δίκαιου. Ο πληθυσμός είναι 3205 και 2889 αντίστοιχα (απογραφή 2001). Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερή απογραφικά στοιχεία για όλο το νησί.

Περιβαλλοντικά διακρίνονται δύο πολύ σημαντικές για το νησί περιοχές, επιλέξιμες από το Natura 2000 βάσει της 92/43 Οδηγίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίες προσφέρονται για αξιοποίηση προς την κατεύθυνση του οικοτουρισμού.

Στη φωτογραφία βλέπετε από κάπου στο Δίκαιο τη βόρεια πλευρά της περιοχής μας με την Ψέριμο και Τουρκία στο βάθος.