ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET

http://www.xite.gr/
Panoramio Manos

http://www.panoramio.com/user/283101
Ελληνική Ιστορία http://www.fhw.gr/chronos/
Για θέματα μουσικής http://www.vouliakis.gr/
Παγκόσμια Γεωγραφία CIA
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ http://gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections/
The Assyrian Dictionary
http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad/
Π. NΟΥΤΣΟΣ,Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://phedps.uoi.gr/pnoutsos/index.htm  
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el