Μεταναστευτική ορνιθοπανίδα στην Αλυκή και στους γλυκόβαλτους 


Νεροχελιδόνα


Πετροτριλίδα


Καλαμοκανάς και Λιμόζες


Χαλκόκοτες
   
   

Κύκνοι, Νερόκοτες

Σταχτοτσικνιάς Χαλκόκοτες e.m.


Μαυροκιρκίνεζο

 

Κισσόκουκος
.
   
   
Νοέμβριος 2005 - Μάϊος 2006
 

'Αφιξη Ερωδιών
   

Οι Ερωδιοί
 

Στο βάθος η Τουρκία

Στο βάθος η Ψέριμος

Καστανόχηνες 2006
     

Με φόντο την Τουρκία

Φόντο η Τουρκία