ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Περίπατος)
                         

Από Νότια

Από Δορυφόρο
 

Ιταλικό φυλάκιο
 

Γειτονιά Πηγής
 
Περίπατος (?)
 

σε δεύτερη χρήση
 

Η Πηγή (βόρεια)

΄Αγιος Νικόλαος

Λωλλοθώρος
Η κεντρική συνοικία του Πυλιού είναι ο ΄Αγιος Νικόλαος. Βρίσκεται γύρω από την Πηγή και το Χαρμύλι (αραβική επιγραφή) με κέντρο την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στην πηγή είναι εντοιχισμένη η επιγραφή 346 και μία νεότερη. Στο Πυλί έχουν βρεθεί και οι επιγραφές 344, 352, και, 358. Ανατολικά του Αγίου Νικολάου είναι το Ηρώο των Χαρμυλέων. Πάνω απ' αυτό είναι χτισμένο το ναΰδριο του Σταυρού (.doc). Δεξιά της εισόδου είναι εντοιχισμένη η επιγραφή 349. Εδώ τοποθετείται ο Δήμος των Αλεντίων. Χαρακτηριστικό είναι το νεκροταφείο του Πυλιού με τάφους στον τύπο του αρκοσολίου και μιά επιγραφή του 188?. Νότια βρίσκεται το βουνό Λωλλοθώρος με απόκρημνα ασβεστολιθικά βράχια και μικρά σπήλαια. Υπάρχουν πολλές μάντρες και λόφοι με ίχνη από την αρχαιότητα (φωτ1, φωτ2, φωτ3,). Μεγάλο κτιριακό συγκρότητα, η μάντρα του Χατζηδαυίδ με πηγή νερού (φωτ 1, φωτ.2) και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (φωτ3, φωτ4, φωτ5, φωτ6) μιας μάντρας. Υπάρχει το ναΰδριο ΄Αγιος Μάμμας και ΄Αγιος Αντώνιος. Νότια της Πηγής βρίσκεται το χαμάμ και νοτιότερα το ναΰδριο Τίμια Ζώνη (Στη φωτ.7 αρχιτεκτονικά σε δεύτερη χρήση). Στην κεντρική πλατεία του χωριού βρίσκεται το παραδοσιακό σπίτι με όλα σχεδόν τα στοιχεία ενός νοικοκυριού των μέσων του περασμένου αιώνα.(φωτ8, 9, 10,). Σημαντικές πληροφορίες παρέχονται από κώδικες της Μητρόπολης Κω 1694 και 1845.

Τάφος Χαρμυλέων

πηγή Χαρμύλι

Χαρμύλι αρχιτεκτον.

Λόφος ανατολικά

Μάντρα Χατζηδαυίδ

Πρόσοψη Χαρμύλι

΄Αγιος Μάμμας

Μάντρα Χατζηδαυίδ

Μάντρα Χατζηδαυίδ

φωτ.7 Τίμια Ζώνη

Μάντρα Χατζηδαυίδ

Μάντρα Χατζηλιαμή
φωτ.8

φωτ.9
 

από Ασκόπετρα


Μάντρα Χατζηλιαμή
φωτ.10
 
   
Dracunculus vulgaris
Dracunculus

Τουλίπες Πυλίου

Χαμάμ
Απέναντι στο χαμάμ
Χρ. νερού

Ασβεστοκάμηνο

΄Ιρις

Κοιμητηριακός Ναός

Μινιατούρα της Παναγίας των Καστριανών στην κεντρική πλατεία

Ευαγγελισμός

Αγιος Γεώργιος

Αβράμιθας

Ανεμόμυλος

Εξοχικό -Συκαμίνι
Σταλακτίτες σε ένα από τα σπήλαια στον ΄Αγ. Γεώργιο
Σταλακτίτες

βοδόγλωσσο

Ασκόπετρα Σπήλαια

   
Από την έκθεση του πολιτιστικού κέντρου.
φωτ.1

΄Αγιος Γεώργιος
 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πατρικόν) Βόρεια του Αγίου Νικολάου είναι η συνοικία του Αγίου Γεωργίου (Πατρικόν). Εδώ τοποθετείται το Εμβαθρικόν της αρχαιότητας σύφωνα και με την επιγραφή 360. Από την επιγραφή 350 φαίνεται ότι κάτοικοι συμμετείχαν με τους Αθηναίους σε τοπικό πόλεμο ή πιθανότερα στον πελοπονησιακό πόλεμο. Βορειότερα, στην Αγία Κλαυδία, έχει επισημανθεί ελληνιστική νεκρόπολη (φωτ.1). Πληροφορίες για την περιοχή αντλούμε από κώδικες της Μητρόπολης Κω των ετών 1839 και 1859.
ΛΙΜΝΗ:Στη διασταύρωση των επαρχιακών δρόμων προς Πυλί και Αντιμάχεια βρίσκεται η Λίμνη. Μία σημαντική για την οικονομία της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πηγή νερού την οποίαν κατά το 1926 οι Ιταλοί περιόρισαν σε λίμνη και εκτέλεσαν τα απαραίτητα τεχνικά έργα για την άρδευση της πεδινής έκτασης από Τιγκάκι μέχρι Λιμνάρα. Στις φωτογραφίες 2 έως 6, ΒΔ της Λίμνης, βλέπουμε κατασκευές για χρήση νερού από το μακρινό παρελθόν. Για το νερό της λίμνης εδώ . (.Word)
 

Νησίδα λίμνης

Η λίμνη
   

φωτ.2

΄Ιχνη νερόμυλου ΒΑ της λίμνης
φωτ.3

από Δορυφόρο

φωτ.5

φωτ.6

φωτ.4