Π Α Λ Ι Ο Π Υ Λ Ι νότια

Αγιος Νικόλαος ΒΔ

Αγιος Νικόλαος Δ.
Στην ευρύτερη περιοχή του Παλιού Πυλιού, ειδικότερα στο νότιο ορεινό τμήμα, υπάρχουν ναΰδρια σε ερειπιώδη ή ημιερειπιώδη κατάσταση. Η Α. Τριάδα, Αν.του Αγ.Νικολάου διατηρεί το άνω μέρος της αψίδας του Βήματος και την πρόθεση με τοιχογραφίες και μία επιγραφή. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται το ναΰδριο του Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή εμφανίζεται έντονα η παρουσία του ανθρώπου και κάθε είδους δραστηριότητα.

Πρόθεση

Βρύση Α.Νικ.

Αδιάγνωστη

ΒΔ. γωνία

Αγ. Κήρυκος

Πηγή Αγ.Τρ.

Αγ.Τριάδα
 

Αγ.Τριάδα
 

Αγ.Κήρυκος έσω
 


Γλυπτό

δεξιά ο Ψωριάρης

Ψωριάρης Ν.

Μάντρα Δ. Αγ.Νικ.

Η Βρύση

Η στέγη
 

ΝΑ Π.Πυλίου
Αργαλιός Πάγκος
 

Καλλιέργειες
       

Πηγή Βαναπάρτη
   

ΝΑ Οικισμού