Οι νότιες πλαγιές του Dikaiou και ο ΄Αγιος Θεολόγος

       
 
   
     

     
                   

         
   
Νότια της κορυφογραμμής και σε απόσταση το πολύ 2 χλμ. το όρος έχει μεγάλη κλίση πρανών προς τη θάλασσα. Δομείται από ασβεστόλιθους και μάρμαρα, καθώς και μεγάλες μάζες πλουτωνιτών και ηφαιστιτών. Στην επαφή ηφαιστιτών προς τους ασβεστόλιθους και τα μάρμαρα αναπτύσσεται κατά τόπους μεταλλοφορία, με χαρακτηριστικές αποθέσεις πολύχρωμων οξειδίων μετάλλων. Υπάρχουν τρεις εκτός λειτουργίας μάντρες και πολλά κατσίκια ελεύθερα. Στην περιοχή υπάρχουν ίχνη χριστιανικού ναού αρχιτεκτονικά μέλη του οποίου βρίσκονται εκτός θέσης ή εντοιιχσμένα σε ναΰδριο του Θεολόγου(αρχικά δεξαμενή νερού).