Οι βόρειες πλαγιές του Dikaiou

         
       
   

   

Η απόσταση ανάμεσα στην κορυφογραμμή και την ακτή, βορείως του άξονα του βουνού, είναι 6-7 χλμ. Το ίδιο το σχήμα του νησιού καθορίζεται από τους άξονες των πτυχώσεων και την κατεύθυνση των ρηγμάτων ΔΒΔ-ΑΒΑ(WNW-ESE), ενώ οι ρεματιές έχουν κατεύθυνση κάθετη προς αυτήν, όπως φαίνονται γύρω από την κορυφή του Dikaiou προς την πλευρά του Ασφενδιού, όπου και ο κύριος όγκος του όρους. Από το Ασφενδιού μέχρι και το Pyli υπάρχουν πολλά ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Χαμηλότερα συναντούμε στάνες εγκαταλειμμένες και λίγες ενεργές. Πολλά ασβεστοκάμινα είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Οι φωτογραφίες παρατίθενται χωρίς σχόλια.