από Χαϊχούτες προς Αγία Melou


Melou-Κοκκινόνερο-Βολκάνοι-Αχτενιάς-Βορίνα


Βορίνα προς Νότο


Κρυονέρι-Επιστροφή

 


Επιστροφή-Τέρμα


Αγία Melou (φ1)

προς Αγία Melou

Κοκκινόνερο(φ2)

Οικοτουρίστες(φ3)
     

"Χαϊχούτες-Αγιά Melou-Κοκκινόνερο-Ηφαίστειο-Βολκάνοι-Βουρίνα-Κρυονέρι"

Σας προτείνουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, στα όρια του Δήμου της Κώ, με αφετηρία τον ΄Αγιο Δημήτριο (Χαϊχούτες). Για να σας διευκολύνουμε σας παρέχουμε τη δυνατότητα να έχετε λεπτομερή (δορυφορικό) χάρτη, αφού εμφανίσετε και εκτυπώσετε τις πέντε φωτογραφίες της πρώτης σειράς. Θα δείτε την Αγιά Melou, μικρή εκκλησία του 12ου αιώνα σε ένα βράχο. Κατά τον Ιάκωβο Ζαρράφτη "Κατά το 1018 εκτίσθη υπό ευφυούς καλογήρου παρά την ιαματικήν πηγή του Κοκκινόνερου μοναστήριον, όπερ ονομάζεται Αγία Melou εν ώ ο μονάζων εθεράπευε τους προσερχομένους πάσχοντας(με χρήση του κοκκινόνερου και των βολκάνων) αποζών εξαιρέτως. Επί του ανωφλίου της θύρας τούτου του εκκλησιδίου φαίνονται γεγραμμένα μεταξύ δύο σταυρών «αγ πηγήν Ιουλίου Χίω» παρ' αρχαιότερα εξεσμένα γράμματα" Ανατολικότερα βρίσκεται η σιδηρούχος ιαματική πηγή του Κοκκινόνερου (φ.2,3,4,5), Έχει πάρει την ονομασία από τα κοκκινίζοντα μεταλλικά ψήγματα, πού υπάρχουν στο νερό φ5. Σε μικρή απόσταση από το Κοκκινόνερο,αριστερά του δρόμου, μέσα στα βούρλα είναι οι Βολκάνοι,(φ6) με έντονη την οσμή του υδρόθειου . Το νερό τους θεωρείται θεραπευτικό για δερματικά νοσήματα. Δίπλα ρέουν ρυάκια πηγάζοντα από το ηφαίστειο με νερό χρώματος λευκού, ερυθρού και κίτρινου φ 7,8,9 καθώς και διαυγές. Δεξιά του δρόμου βρίσκεται το ηφαίστειο φ.a με εμφανή τη διαβρωτική δράση του θειικού οξέoς φ.b. Μετά τους Βολκάνους συναντούμε την πηγή του Αχτενιά (φ.10,11) για την οποία ο Ζαρράφτης γράφει:"Δυτικά της Βουρίνης τόπος ο λεγόμενος Ακτενιάς, όπου αρχαία πηγή, φέρουσα το όνομα Ακτενιά, ής το ύδωρ εισπίπτει εις το ποτάμιον τ΄Ακτενιά". Ανατολικά του Αχτενιά είναι η ονομαστή πηγή της Βορρίνας. φωτ.12,13,14,15,16,17,18. Από τη Βορρίνα, ακολουθώντας το χάρτη της εικόνας 3 με κατεύθυνση νότια φτάνουμε σε χωματόδρομο, ο οποίος μας οδηγεί, μέσα από πυκνό τεχνητό πευκοδάσος, στις κεραίες απ' όπου βλέπουμε τα νότια του νησιού και την Τουρκία. Από εδώ είναι οι φωτ.19,20. Κατευθυνόμενοι προς τα δυτικά, το τοπίο γίνεται βραχώδες και πολύχρωμο με θαμνώδη βλάστηση, φωτ.21,22,23. Στη φωτ.25 βλέπουμε μία συστάδα πελώριων κυπαρισσιών, το Κρυονέρι με το καλλίτερο νερό του νησιού φωτ.24,26,27,28. Με το χάρτη αριθμός 5 προχωρείτε προς το τέρμα της διαδρομής. Η καλλίτερη εποχή είναι Ιανουάριος-Μάρτιος, αφού βρέξει αρκετά για να δείτε το Κοκκινόνερο και τα χρωματιστά νερά. Η διάρκεια της διαδρομής είναι 5 ώρες με διάλειμμα στη Βορίνα και στο Κρυονέρι. Η διαδρομή δεν είναι μονο για να περπατήσετε αλλά και να παρατηρήσετε πολλά ενδιαφέροντα. Παλαιότερα ήταν έντονη η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή (κτηνοτροφία και γεωργία φ.29,30)._Ζηπάρι Κω, 7 Μαρτίου 2007 και 11 Απριλίου 2009

 

Κοκκινόνερο (φ.5)

Κοκκινόνερο φ.4

φωτ.7

Βολκάνοι (φ.6)

Ηφαίστειο φ.b
Ηφαίστειο φ.a
φωτ.8

φωτ.9

φωτ.10
φωτ.11

Βορρίνα φ.12

φωτ.13

θόλος(φ.15)

φωτ.16

Βορρίνα δίκτυο φ.17

φωτ.14
 

φωτ.18

   

φωτ.19
φωτ.20

φωτ.21

φωτ.23

φωτ.24

προς Κοκκινόνερο

φωτ. 22
φωτ.28
φωτ.26

Κρυονέρι

φωτ.27

Μάντρα φ.29
 

Μάντρα φ.30
 

Διάβρωση