Διαδρομές
   
Σας παραθέτουμε ορισμένες εύκολες έως μικρού βαθμού δυσκολίας, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές, πλούσιες σε πολιτισμικά στοιχεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το φυσικό περιβάλλον, αβιοτικό και βιοτικό.
 
Διαδρομή Α. "Χαϊχούτες - Αγιά Melou - Κοκκινόνερο - Ηφαίστειο - Βολκάνοι - Βουρίνα - Κρυονέρι - Χαϊχούτες"."ιάοκκινόνερο-Ηφαίστειο-Βολκάνοι-Βοα-Κρυονέρι και εροφή Χαϊχούτες.  
Διαδρομή Β. "Αμανιού - Ασκόπετρα - Ψωριάρης - Old Pyli- Αμανιού".  
Διαδρομή Γ. "Αγιος Βασίλειος - Παλιό Πυλί - Κάστρο"