Τ Ι Γ Κ Α Κ Ι

   
Βοκολιά

Λινοπότης-Τιγκάκι

Αλυκή(σπίτι φύλακα)
   

Βωμός
     
Το φουγάρο από το εργοστάσιο τοματοπολτού ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
φ.1
Το Τιγκάκι, από καθαρά αγροτική περιοχή, έγινε τουριστική χωρίς κανένα προγραμματισμό και χωρίς βασικές υποδομές. Απομεινάρι της αγροτικής βιομηχανίας είναι η φ.1 Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται μάρτυρες από την αρχαιότητα, όπως ο βωμός, η βοκολιά, ερείπια στη τσιφλίκα φ.2 κ.ά.
     
 

φ.2

Λ Ι Ν Ο Π Ο Τ Η Σ

Κεντρικό Κτίριο ΒΑ.

Κεντρικό Κτίριο
 

από δορυφόρο
Αγ.Παύλος (ΒΑ)

Κτίριο Νότια Ναού
 

Σταύλος με κατοικία

Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 δημιουργήθηκε στην περιοχή από τους Ιταλούς(αναγκ.απολλοτρίωση),στην τοποθεσία Λινοπότης, ένας οικισμόςπου ονομάστηκε αρχικά Anguilara (χέλια) μετά Primavera (άνοιξη) και αργότερα Fiorenza (ανθισμένη). Εκεί ήταν η έδρα του αρχηγού της χωροφυλακής, το σχολείο, το Faccio, η εκκλησία και φυσικά οι κατοικίες. Συνολικά κατασκευάσθηκαν 25 οικοδομήματα. Από το 1925 έγιναν αποστραγγιστικά έργα γιατί η περιοχή ήταν βάλτος. Εδώ επισημάνθηκαν ελληνιστικά ρωμαΐκά, παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά κ.ά. μνημεία. Ο Paton κατέγραψε την επιγραφή 351. Η Susan Sherwin-White τοποθετεί το Δήμο των Ιππιωτών μεταξύ Τιγκακίου και Μαρμαρίου. Βόρεια του Λινοπότη βρίσκεται ο λόφος "Προφήτης Ηλίας".Εκεί ήταν το ιταλικό πυροβολικό, το οποίο καλυπτόταν από τις δενδροστοιχίες της φωτογραφίας 3.


Αποθήκη

Πτελέα (Καραγάτσι)

Ρωμαΐκό αρδευτικό

Ο Προφήτης Ηλίας
 

Η πρόθεση
   

Η στέρνα του ναού
 

φ.3 Από Προφήτη Ηλία

Ιταλικό αρδευτικό