΄Αγιος Θεολόγος
         
Λ Α Γ Ο Υ Δ Ι
   

άποψη από ΝΑ

Το Λαγούδι είναι μία από τις συνοικίες του Ασφενδιού. Συνδέεται με την Ευαγγελίστρια με αμαξητό δρόμο και με τη Ζιά μέσω Κοντοπόδι με πεζόδρομο. Νοτιοδυτικά βρίσκεται το Πυργί,(.doc) γνωστό από βυζαντινά έγγραφα. Στο Πυργί διέθετε κτήματα η Μονή των Σπονδών (έγγραφο .jpg)και (μεταγραφή(.doc) του εγγράφου). Εδώ βρίσκεται και το βυζαντινό ναΰδριο ΄Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σε μικρό λόφο με τμήματα(1) τείχους(2)(.jpg). Ανατολικά του λόφου σώζεται νερόμυλος. Βόρεια και στην ανατολική όχθη του ποταμού που πηγάζει από την πηγή στο Πυργί υπάρχουν σε ερειπιώδη κατάσταση δύο νερόμυλοι. Σώζονται οι γούρνες και τμήμα του καναλιού του νερού. Το κονίαμα είναι από κουρασάνι.

     

΄Αγιοι Απόστολοι


Η Στερνα του νερόμυλου
   
 

Ο νερόμυλος στο Θεολόγο
 

Το κανάλι ΝΔ

Αρκοσόλια νεκροταφείου Ζιάς-Λαγουδίου
 

από δορυφόρο
 

Νερόμυλος ΝΔ
   
 
       
Κάτω Πυργί
 
 

Το ναΰδριο
Βορειοδυτικά του Λαγουδιού βρίσκονται πολλά ερείπια βυζαντινής αλλά και ελληνιστικής περιόδου. Πολύ πιθανόν να πρόκειται για το "Κάτω Πυργί" για το οποίο γίνεται λόγος στο πλαστό σιγιλιώδες γράμμα του απογραφέα της νήσου Κω Ιωσήφ του Πάγκαλου.Υπάρχουν τρεις νερόμυλοι, ένα ναΰδριο σε ερειπιώδη κατάστασι και ίχνη από τείχος(.jpg) μάλον ελληνιστικής εποχής,
 
Τάφος


Από έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλίου
Κτερίσματα

Νερόμυλ. Α΄καμαροσκεπής
     

Δίπλα στο νερόμυλο Α
 

Νερόμυλος Β'
     

Ερειπιώδες Ναΰδριο

Ορθογώνιο κτίσμα